Navigation
Header

Voor mij betekent een school

veel meer dan roosters, lessen en cijfers:
het is vooral het vormen van een gemeenschap.

Op school brengen wij een groot deel van onze tijd door. Hier leren wij, werken wij en verbinden ons met onze omgeving. Onze doelstelling is het `met elkaar´van Nederlandse en Duitse Kranenburgers een steuntje in de rug te geven.

Wij zetten ons in voor de grenscompetente tweetalige leerling die trots is op de mogelijkheden die deze regio ons allen biedt. Wij komen op voor tolerantie en begrip voor elkaars cultuur. Onze school is een tweetalige gemeenschap waar zowel Duitsers als ook Nederlanders zich thuis kunnen voelen.

Met het aanklikken van de volgende link kan je bij ons alvast een kijkje nemen:

https://youtu.be/yPS0ZKITEC4

Met dank aan Sabine Eijkholt en Hans Smeenge.

Voor wie is deze school?

In principe is elke leerling met een positief ‘Realschul-advies’ toelaatbaar. In eerste instantie denken wij hierbij aan Duitse en Nederlandse kinderen uit de gemeente Kranenburg die naar school willen gaan in hun eigen omgeving. Welkom zijn echter ook kinderen uit Kleef die tweetalig onderwijs wensen te volgen.

Moet mijn kind van het begin af aan tweetalig zijn?

De euregio realschule wil de Duitse en Neder­landse onderwijscultuur met elkaar verbinden.

Er wordt niet van de leerlingen verwacht dat ze van begin af aan tweetalig zijn. Zij moeten het wel willen worden. Leerlingen die de tweede taal nog niet zo goed beheer­sen, zullen daarin grondig bijgespijkerd worden.

Alle medewerkers van de school zijn tweetalig. Ouders worden altijd in hun eigen taal te woord gestaan.

Hoe ziet een dag op school eruit?

De klassen aan de euregio realschule bevatten ongeveer 25 leerlingen.  Studie-uren die zijn opgenomen in het weekrooster vervangen het klassieke huiswerk. Na de reguliere lessen zijn de leerlingen ´s middags uitgenodigd deel  te nemen aan activiteiten (recreatief, cultureel of sportief).
De dagindeling ziet er als volgt uit:

De leerlingen worden tussen 7:45 en  8:30 uur verwacht, de school begint om 8:30 uur.

In de middagpauze tussen 11:45 en  12:30 uur is er gelegenheid een warme maaltijd te nuttigen.

De reguliere lessen eindigen op maandag, woensdag en donderdag om 15:00 en op dinsdag en vrijdag om 14:00 uur.

Hierop aansluitend worden namiddag­activiteiten aangeboden. Deze eindigen om 16.00 uur.

schoolkeuzenhulp

 

Hoe zit het met de ouderbijdragen?

Ondanks het feit dat de euregio realschule voor het grootste deel wordt gesubsidieerd door de deelstaat Nordrhein-Westfalen moeten wij een ouderbijdrage vragen.  Deze is inkomensafhankelijk en  zal gemiddeld ongeveer € 100,- bedragen.

Voor boeken en leermiddelen wordt NRW een wettelijke bijdrage  gevraagd. (ca. € 20,- per jaar)

Voor de vergoeding van reiskosten gelden wettelijke regelingen in NRW.

Er kunnen extra kosten ontstaan voor excursies en bijkomende namiddagactiviteiten.

Welke diploma’s kunnen worden behaald?

Aan de euregio realschule kunnen volgende diploma’s worden behaald:

  • Fachoberschulreife met toegang  tot het VWO / Gymnasium
  • Realschul-diploma
  • Hauptschulabschluss (vergelijkbaar met VMBO T)

Volgende doorstroommogelijkheden naar het onderwijs in Nederland worden gerealiseerd:

  • Na de 6e klas (groep 8) overgang naar het VO in Nederland. (Cito-toets en basisschooladvies)
  • Na de 9e klas (3e klas) doorstroom naar de bovenbouw van de HAVO Notre Dame in Ubbergen.